แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564

แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564

แปลงใหญ่ยางพารา กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลคำผง  ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 

สมาชิกกลุ่ม

 

การจัดการแปลงยางและผลผลิตแบบ GAP
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนการจัดการแปลงยางและผลผลิตแบบ GAP

 

หมอนจากยางพารา
ถุงมือจากยางพารา สวมใส่ถนัดมือ กันลื่น !

รับชมคลิป click เลย !