เกษตรสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “มื้อสามัคคี ปลูกพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ ต้านโควิด 19”

เกษตรสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “มื้อสามัคคี ปลูกพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ ต้านโควิด 19”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.45 น. นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “มื้อสามัคคี ปลูกพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ ต้านโควิด 19” ภายใต้สโลแกน #คนสุรินทร์กินสมุนไพรไล่โควิด# โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์     เป็นประธาน ณ แปลงปลูกพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นทร์