ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1