ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน

ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน

ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

แบบ บก 06 รถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ