ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานประจำปี

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานประจำปี

ตัวชี้วัด 1.2.2 และ 1.2.3 การจัดทำแผนพัฒนาการเกษ๖รระดับตำบล และอำเภอ ปี 2562

เอกสารวิชาการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับ ตัวชี้วัด1.2.2 และ 1.2.3 การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2562

รูปแบบของแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตัวชี้วัด 1.2.2 และ 1.2.3 การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2562

แบบฟอร์ม-1อำเภอ ตัวชี้วัด1.2.2 และ 1.2.3 การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2562

ตัวอย่างแผน-ตำบล-กบเจา ตัวชี้วัด 1.2.2 และ 1.2.3 การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2562

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ 1.2.2 และ 1.2.3 การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2562

ประเมินกษอ รอบ 2 (เม.ย. – ก.ย. 61)

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ รอบ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)

แบบประเมิน รอบที่ 1 ปรับปรุง

ตัวชี้วัด-เกษตรอำเภอ-ปี-2561-รอบที่-1-ยกเลิก2.3.1

แบบประเมินกษอ. รอบที่ 1 ปี 61 สมบูรณ์

ตัวชี้วัด-เกษตรอำเภอ-ปี-2561-รอบที่-1-1 สมบูรณ์

หนังสือ นำส่งการประเมินผลการปฏิบัิตราชการรอบที่1

 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙

๑ แบบประเมินกษอ(ปรับปรุง)

๒ เกษตรอำเภอ(ปรับปรุง)