พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนูญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

1. อำเภอกาบเชิง http://kap-choeng.kaset-surin.com/?page_id=733

2. อำเภอจอมพระ http://jompra.kaset-surin.com/?page_id=1060

3. อำเภอชุมพลบุรี http://chomepon.kaset-surin.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99

4. อำเภอท่าตูม http://thathoom.kaset-surin.com/2016/02/01/1388/

5. อำเภอบัวเชด http://buacheat.kaset-surin.com/?page_id=1253

6. อำเภอปราสาท http://prasart.kaset-surin.com/?page_id=306

7. อำเภอพนมดงรัก http://phanomdongrak.kaset-surin.com/?page_id=388

8. อำเภอรัตนบุรี http://rathanaburi.kaset-surin.com/?page_id=1662

9. อำเภอลำดวน http://lamduan.kaset-surin.com/?p=1192

10. อำเภอศรีณรงค์ http://srinarong.kaset-surin.com/?page_id=784

11. อำเภอศีขรภูมิ http://srikhorabhume.kaset-surin.com/?page_id=1189

12. อำเภอสนม http://sanome.kaset-surin.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99

13. อำเภอสังขะ http://sangkha.kaset-surin.com/?page_id=1947

14. อำเภอสำโรงทาบ http://samrongthab.kaset-surin.com/?page_id=583

15. อำเภอเขวาสินรินทร์ http://kwaw-sinnarin.kaset-surin.com/?page_id=1600

16. อำเภอเมืองสุรินทร์ http://muang.kaset-surin.com/?page_id=797

17. อำเภอโนนนารายณ์ http://nonenarai.kaset-surin.com/?page_id=1033