แปลงใหญ่ข้าว สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

แปลงใหญ่ข้าว สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

แปลงใหญ่ข้าว ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

https://www.youtube.com/watch?v=Q9_lWr_0ec0