โครงการส่งเสริมการเกษตรปี 2564

โครงการส่งเสริมการเกษตรปี 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด/อำเภอ รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณฯ ปี 2564

โดยสามารถดาวน์โหลด คู่มือโครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติตามลิงค์นี้