เกษตรสุรินทร์ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร

เกษตรสุรินทร์ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร

วันที่ 25 มกราคม 2564​ นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายจิตกรวัฒน์ สาแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และสำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ จัดการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเรื่องปลอดการเผา หลักสูตร “ทำเกษตรปลอดการเผา ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม” ณ อำเภอศีขรภูมิ ซึ่งมีเกษตรกรกรรุ่นใหม่และผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 60 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างความรู้พื้นฐานเพื่อการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรสร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดเผาได้