กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคล

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร

https://www.doae.go.th หรือตาม link