น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

กรมส่งเสริมการเกษตร