ประชุมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0

ประชุมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0

วันที่ 19 มกราคม 2563

นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0 เพื่อชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เกิดความเข้าใจและพร้อมขับเคลื่อนปฏิบัติตามนโยบาย