สุรินทร์ประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญฯ ครั้งที่ 1/2563

สุรินทร์ประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญฯ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 มกราคม 2563

นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขติดตามปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)