เกษตรสุรินทร์ ลั่น!! หยุดเชื้อเพื่อชาวนา

เกษตรสุรินทร์ ลั่น!! หยุดเชื้อเพื่อชาวนา

นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสนม และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว นำพี่น้องผู้นำเกษตรกรชุมชนหนองครก สาธิตและร่วมกันทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมสาธิตการคลุกเมล็ดพันธ์ข้าว ก่อนนำไปเพาะปลูก เพื่อยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรคไหม้ในข้าว ทั้งนี้มีเกษตรกรให้ความสยใจ เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังกล่าวว่าปีที่ผ่านมาได้ทำตามวิธีที่นักส่งเสริมการเกษตรแนะนำ ทำให้ข้าวไม่เป็นโรคไหม้เหมือนแปลงทั่วไป