เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด (PW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด (PW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563

นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดสุรินทร์ จำนวนมากกว่า 147 คน ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด (PW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องริมธาราแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานและมอบนโยบายการทำงานเชิงรุกในพื้นที่พร้อมทั้งขับเคลื่อนงาน เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0