ผลการประกวด ศบกต.                       ศบกต.ดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๓                  
                    
                        ศบกต.รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ปี ๒๕๕๓

                        ศบกต.รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ปี ๒๕๕๓                           


                                   

                

 

   
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
194 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511624 E-mail: sr_surin@doae.go.th