ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดตามด้านล่างนี้

ประเภทโบราณสถาน

1. วัดบูรพารามพระอารามหลวง  
2.หลักเมืองสุรินทร์  
3.อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดิ์ดีศรีณรงค์จางวาง 
4.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์  
 5.ปราสาทเมืองที
6.ปราสาทบ้านพลวง
7.ปราสาทศีขรภูมิ
8.ปราสาทยายเหงา  
 

ประเภทศิลปวัฒนธรรม
1. หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง
2.หมู่บ้านผ้าไหมและเครื่องเงินบ้านเขวาสินรินทร์
3.แหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์รากไม้หมู่บ้านชำปะโต
4.หมู่บ้านอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย 

       

                                                                  

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511624 E-mail: sr_surin@doae.go.th